วินัยทางการเงิน

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ร่วมกับ  กระทรวงการพัฒนา

ถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว ร. ๑๐

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล  ประธานสหพันธ์ฯ นำคณะกรรมการลงนามถวายพระพร

สหพันธ์ฯร่วมเป็นเจ้าภาพถวายบังคมพระบรมศพ

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล  ประธานสหพันธ์ฯ นำคณะกรรมการร่วมเป็นเจ้าภาพ