สหพันธ์ฯร่วมเป็นเจ้าภาพถวายบังคมพระบรมศพ

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล  ประธานสหพันธ์ฯ นำคณะกรรมการร่วมเป็นเจ้าภาพ