ถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว ร. ๑๐

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล  ประธานสหพันธ์ฯ นำคณะกรรมการลงนามถวายพระพร