Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

โครงการวินัยทางการเงิน ปีที่ ๒

August 25, 2017 - August 27, 2017

สสธวท.ร่วมกับ องค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน

จับมือสร้างจิตสำนึกรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ปีที่

 

งานสัมมนาอบรมสร้างวิทยากรพี่เลี้ยงกับบริษัทนำร่อง ปีที่ ๒ (ปี ๒๕๖๐)

 

โครงการวินัยการเงิน ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว เพื่อน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล ๗ รอบ พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเพื่อรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน

เพื่อให้คนไทยปรับปรุงพฤติกรรมการหาเงิน ใช้เงิน ออมเงิน และ ลงทุน ให้เข้าสู่แนวทาง ที่สร้างรากฐานของความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และองค์กร ส่งเสริมก้าวหน้า สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน มีธรรมาภิบาล

และเพื่อรณรงค์ให้เกิดกระแสการสร้างวินัยทางด้านการเงิน กระตุ้นจิตใต้สำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมในทุกระดับ จึงได้จัด โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

 

จึงขอเชิญชวนองค์กรฯ เครือข่าย เข้าร่วมงานสัมมนาอบรบสร้างวิทยากรพี่เลี้ยงกับบริษัทนำร่อง ปีที่ ๒ (ปี ๒๕๖๐) ในวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

Details

Start:
August 25, 2017
End:
August 27, 2017

Organizer

bpw

Venue

รัชดาภิเษก
ดินแดง, Bangkok Thailand + Google Map