คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล  ประธานสหพันธ์ฯ นำคณะกรรมการร่วมเป็นเจ้าภาพ

เพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ข่าวประชาสัมพันธ์