สหพันธ์ฯและองค์กรสมาชิกร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยไวรัสโควิท ๑๙

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล  ประธานสหพันธ์ฯ และคุณฐิตฺนันท์ วัธนเวคิน ผู้แทนครอบครัว วัธนเวคิน และคุณณัฎฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายก สธวท-นครปฐม เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุน ณ โรงพยาบาลต่างๆ จำนวน ๔ โรงพยาบาลดังนี้