สหพันธ์ฯ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์. พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5