ถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล  ประธานสหพันธ์ฯ นำคณะกรรมการลงนามถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐  วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ กองกิจการในพระองค์ฯ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ข่าวประชาสัมพันธ์