พิธีจุดเทียนประเพณี ปี ๒๕๕๘

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธาน

พิธีจุดเทียนประเพณี ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์