รอยดุริยางค์ เดอะมิวสิคัล

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานทอดพระเนตร ละครเวที “รอยดุริยางค์ เดอะมิวสิคัล” รอบปฐมทัศน์  ที่ สหพันธ์ฯ  จัดขึ้นเพื่อหาทุน ร่วมกับ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ  จำกัด  (มหาชน)  และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ฯ  ณ  หอประชุมใหญ่    ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์