นักธุรกิจสตรีและนักวิชาชีพสตรีตัวอย่างและสตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลก ปี ๒๕๕๘

๓  ตุลาคม  ๒๕๕๘  สหพันธ์ฯจัดงานพิธีประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจสตรีตัวอย่างและนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง

ประจำปี ๒๕๕๘ และสตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๘  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม

โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท สุขุมวิท ซอย ๒

ข่าวประชาสัมพันธ์